Informace

Tento oddíl by se měl dále rozšiřovat. Zatím obsahuje jízdní řády, ovšem na ty se nedá spolehnout.
Zápisy z jednání zastupitelstva.
O provozu obecní knihovny a nakonec něco málo o historii.

Janovický potok

Pramení u Vrchotových Janovic ve Vlašimské pahorkatině, protéká řadou rybníků a v Týnici nad Sázavou se vlévá zleva do Sázavy na ř.km 19,2. Plocha povodí měří 160 km2, délka sjížděného úseku je 13 km. Jeho tok prudce proudí úzkým zarostlým řečištěm. Otevřené části vytvářejí mírné peřeje. Údolí je pěkné, lučinaté a místy lesnaté. Často se však objevují padlé stromy a občas i nízké lávky, které ztěžují a zpomalují jízdu. Mohou jej sjíždět i méně zdatní vodácí na otevřených lodích, je však nutno dát pozor na jediné nebezpečné místo, vodopád na ř.km 3,5 za mostem.

Územní plán Václavic

Získán z oficiálních stránek kraje

Stáhni zde (1,7 MB)

Václavice

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení