Historie Obce Václavice

 

Někdejší knížecí statek VLADISLAVICE, dnešní VÁCLAVICE. Roku 1297 darovala královna Kunhuta Vladislavský kostel s příslušenstvím pražským Křížovníkům s červenou hvězdou. Roku 1336 zastavil král Jan Lucemburský celý újezd Oldřichovi z Kostelce, který už předtím získal v zástavu nedeleký hrad Kostelec (nyní Zbořený Kostelec, založený na počátku 14. stol.). Řídit se měli právem Starého města pražského a soudem podléhali místnímu královskému rychtáři. Roku 1352 opakoval Karel IV. Vladislavské svobody v nové listině, ale už roku 1368 dal újezd jako nadační zboží kapitule u Všech svatých na Hradě pražském. I když tu v právním smyslu byly jisté předpoklady, že se Vladislavice mohou stát královským městečkem či městem, blízkost rozvinutého již benešovského tržiště a chybějící hospodářské aj. podmínky to znemožnily.

Výzva starosty

Schultz

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení