Sběr odpadu

Sběr nebezpečného odpadu v obci organizují technické služby města Benešova, které dvakrát ročně pořádají svoz.

Kontejner pro takový odpad je umístěn v horní části obce,viz mapa.

Poloha kontejneru

Zde se odpad soustředí v průběhu roku, a větší množství odpadu sem mohou místní občané přivézt v den svozu.

Schultz

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení