Myslivci

Myslivecké sdružení Václavice

  Myslivecké sdružení Václavice hospodaří v honitbě o rozloze cca 700 ha, kterou má pronajatou od Honebního společenstva Václavice. Sdružení má 22 členů. V naší honitbě žije srnec obecný, prase divoké občas se zde objeví i daněk skvrnitý. Z drobné zvěře je zde zajíc polní, bažant obecný, koroptev polní, ale i orebice horská, která k nám přichází ze sousední bažantnice Konopiště stejně jako bažant královský. Z šelem se zde vyskytuje liška, jezevec, kuny, tchoř, ale i vzácná vydra říční žijící na protékajícím Janovickém potoce. Místní myslivci zde pečují o zvěř po celý rok. Péče spočívá v přikrmování zvěře, zejména v zimním období, výsadbou užitečných dřevin na opad jako jsou jírovce, duby, buky, jeřáby… dále i podáváním léčiv (medikamentů) např. proti střečkům. Samozřejmě můžeme do péče o zvěř započítat i odlov. Loví se slabá, nemocná, ale i přestárlá nebo jinak pro další chov nevyhovující zvěř. Lov střelnou zbrání je nejhumánnější usmrcení. Odměnou pro myslivce za celoroční úsilí jsou podzimní hony, což je společenská událost nejen pro myslivce. Naši myslivci zde chovají lovecké psy zastoupených plemeny ohařů, jezevčíků, kokršpanělů a retrívrů. Myslivost je definována jako kulturní bohatství. Proto se tady snažíme dodržovat všechny zvyky a tradice a uchovat je pro další generace jako byly uchovány přes 400 let pro nás.

 

Odkazy
Rybářské závody 2005

Miroslav Kadlec

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení