Myslivecký kalendář - březen

Od prvních dnů tohoto měsíce vládne zima naší krajině stále pevně a nijak se nezdá, že by se své vlády chtěla vzdát…zvěř prožívá těžké časy.

Vaclavští myslivci se snaží i v tomto období zvěři pomoci a věnovat jí náležitou péči. Zásypy stále plní funkci ,,oázy" v nehostinné zimní krajině… Vždyť nepřináší užitek pouze zvěři myslivecky obhospodařované, ale poskytují útočiště a zdroj potravy všeliké ,ptačí drobotině".

Nezapomíná se ani na srnčí zvěř. Průběh zimy je pro ni nesmírně náročný… Na tuto skutečnost ukazuje i množství předloženého sena, jež mnohonásobně převyšuje spotřebu tohoto krmiva v letech minulých. Do solníků je předkládána sůl, kterou býložravá zvěř potřebuje více než kdy jindy.

Srnčí zvěř žije v tomto období skrytým způsobem života a ve volné krajině, v níž nachází podstatně méně potravy, se s ní lze setkat pouze výjimečně. Kryt a klid nachází v lesích, kde je sněhu méně a potrava je lépe dostupná. I proto lze jen stěží zjistit v jakých počtech se daří srnčímu zimu přečkat. K velkým úhynům zatím nedochází a tak musí myslivci doufat, že sluneční paprsky rozpouštějící sněhový příkrov neodhalí smutné tajemství…

Březen je rovněž měsícem sčítání zvěře a mysliveckého plánování. Cílem jarního sčítání je zjištění jejích početních stavů po uplynulé zimě. Na něj navazuje myslivecké plánování při němž se, dle stanovených pravidel, zjišťuje množství zvěře, které bude možno v tomto roce odlovit a to tak, aby nedošlo k narušení jejích optimálních početních stavů a tím i přírodní rovnováhy.

31.3. 2006 končí myslivecký rok. S jeho blížícím se koncem pořádají myslivecká sdružení výroční členské schůze,která se koná v MS Václavice 18.3.2006, při níž se budou hodnotit výsledky ochrany zvěře, jejího cílevědomého chovu a lovu.

Schultz

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení