D3 - stanovisko OZ

soubory/zastd3_-_stanov.php

D3 - stanovisko OZ

Stanovisko obce k přípravě D3,které vzniklo trochu jako naše reakce na setkání starostů s hejtmanem, ministrem dopravy a zástupci ŘSD v Benešově 19.8. Pro vysvětlení - Ing.Hefler do nedávna pracoval na přípravě výstavby D3 u ŘSD, nyní u PUDIS a.s., což je projektová firma, která mimo jiné zpracovává pro ŘSD některé studie a dokumentace.

OBEC VÁCLAVICE
Václavice 3,256 01 Benešov                               Václavice 21.8.2008


PUDIS a.s.
Ing.Martin Hőfler

Stanovisko obce Václavice k přípravě výstavby dálnice D3

Vážený pane Hőflere.

 V reakci na setkání ministra dopravy,hejtmana a zástupců ŘSD se starosty v Benešově dne 19.8. chci stručně zopakovat popř.upřesnit stanovisko obce Václavice k tzv.Václavické spojce a současně i k variantě D3 – Promika 2008.
   Navržená trasa Promiky 2008 ve variantě kolem Zbožnice prochází blízko zástavby,vede přes vodní zdroje obecního vodovodu,těsně koliduje s trasou železničního koridoru (navrženou ve schváleném ÚP VÚC Benešovsko) a u  Vatěkova prochází územím navrženým v ÚP obce k zástavbě pro bydlení.Fakt,že již tradičně ignoruje uzávěru obce na provedení stavby (výška náspu) je téměř zbytečné zmiňovat.Tento návrh nám připadá stejně účelový jako varianta Zenkl-Vyhnálek tzv.Chvojenská ( ve smyslu tlaku na volbu „menšího zla“stabilizované varianty).Vzhledem k předchozím připomínkám a obavě z kumulace vlivu D3-stabilizované a přivaděče od Benešova podporujeme trasu Promika 2008 ve variantě východním obchvatem Benešova.
  Dalším sporným bodem s argumentací na setkání je potřeba D3 k obsluze území Jílovska či Netvořicka.Náš laický názor je ten,že jde především o Prahu a napojení na okruh kolem Prahy v souvislosti s hlavní úlohou D3 a tou bude především tranzit přes ČR,tedy zájem poněkud jiný než lokální.Krom opakování již vyřčených názorů i když s  částečně obměněným publikem,mě zaujala především nabídka na jednání o technickém provedení stavby, k omezení škodlivých vlivů na obyvatele,což je určitý posun od slov o nekompetentních výmyslech samospráv.Doufám,že nejde jen o účelovou proklamaci (z různých možných důvodů – volby apod.),protože pokud je pravda že je k dispozici nějaká dokumentace k Václavické spojce,jak jste na setkání uvedl,nerozumím důvodům proč není obec Václavice v rámci dialogu alespoň neoficiálně informována.
  Zopakuji předběžné požadavky obce k Václavické spojce,jak již byly sdělovány Vašim kolegům z projektové firmy PUDIS a.s. na podzim r.2007.Základním požadavkem je oddálení trasy od Václavic a Zbožnice o cca.200-300m do další terénní vlny,což koresponduje i s prohlášením ministra dopravy na setkání - o možných posunech v řádu stovek metrů v rámci zvoleného koridoru.Možnost nájezdu na přivaděč z obce Václavice chceme řešit s využitím stávající nerozšířené cesty do Hrusic a křížením v úrovni.Rozhodně nesouhlasíme s vybudováním nové komunikace navazující na místní, dosud slepou komunikaci mezi domy,protože by svými parametry umožnila navýšení objemu dopravy (i nákladní)přes obec.Pro projektanta je to snad možnost napojení souběžné komunikace sloužící k obsluze spojky v případě problémů ale obec bude naopak kvůli vlivům velkých komunikací v okolí požadovat zklidnění dopravy na stávající silnici 3.tř.přes Václavice..Nesouhlasíme tedy ani s podobným napojením mezi Václavicemi a  MÚK u Chrášťan.V souvislosti s naším zájmem na zachování prostupnosti krajiny požadujeme vyřešení křížení dalších původních obecních cest u Zbožnice,které obec zamýšlí v souladu s územním plánem obnovit.Na cestě do Hrusic,která funguje i jako cyklostezka by měl být vyřešen bezpečný průchod pro cyklisty a pěší.Vzhledem k Vaší argumentaci na setkání,proti naší obavě z intenzity dopravy na Václavické spojce (spojení D1 a D3),kdy byla deklarována jako obyčejná silnice 2 třídy,by měl být i tento požadavek řešitelný.Obec Václavice má zájem spolupracovat na přípravě také v kontextu respektování přijaté stavební uzávěry,jejíž text máte k dispozici z předešlé korespondence.
  Toto stanovisko průběžně shrnuje rozhodnutí zastupitelstva obce.

                              S pozdravem

                                                           Zdeněk Votruba
                                                           starosta obce


Na vědomí:ŘSD Praha

Schultz

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení