Březen

soubory/2005brezen.php

Březen

1) Rozpočet na rok 2005
dle podkladů z minulého zasedání OZ, které byly předloženy zastupitelům k prostudování. Příjem 10 050 000,- Kč a výdaje 19 260 000,- Kč, kdy rozdíl by byl hrazen z vlastních zdrojů, přislíbené dotace a úvěru. OZ schválilo tento rozpočet veřejným hlasováním všemi hlasy.

2) Odkup pozemků
vlastníci p.Linhart a p.Párys 967/6 a 962/4 jedná se o pozemky v horní části zástavby 620 m2. Dohodnuta částka 82,-Kč/m2. OZ vzhledem ke skutečnosti, že má OZ zájem o další výstavbu tak s uvedenou částkou souhlas všemi hlasy. Na stranu druhou pak byli p.Linhart a p.Párys starostou upozorněni, že v nejbližších letech nebude šance na další investice obce související s touto lokalitou.

3) Stavba ČOV a kanalizace
Jednáno s Ing.Justem na AOPK Praha, který podpořil získání dotace na složité zakládání stavby jímek ČOV a sběrné šachty na celkovou částku 60% z 1,7mil Kč. Jedná se tedy o dotaci ve výši cca 1,2 mil Kč. Budování přípojek - info občanům o přípravě ČOV ke spuštění zkušebního provozu v září 2005. Budování domovních přípojek na veřejné části bude hradit Obec Václavice, občané budou pak platit částku 5500,- Kč za revizní šachtu a montáž, k tomu samozřejmě propojení s domovním kanalizačním řadem. Předpokládaná cena za 1m3 stočného by se měla pohybovat kolem 25,- Kč. Zastupitelé pověřili stavební komisi přijímáním ohlášení a následným rozhodnutím o povolení kanalizačních přípojek .

4) Různé:

  • zalesnění strouhy mezi Vinicí a Patnáctkou. Návrh na zarovnání hranice lesa a odkup parcely 345/3 od vlastníka za účelem zalesnění. OZ souhlasí s uvedeným návrhem.
  • jednání o výsadbě nové březové aleje na Lísku na vnější stranu strouhy
  • Mikroregion - info z jednání - projekce, pohlednice
  • info o jednání na Stř. Kraji o vedení D3


Prostor pro PHP

Schultz

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení