Duben

soubory/2005duben.php

Duben

1) Stavba kanalizace
informace starosty o stavbě kanalizace,od 4.4.2005 je regulován průjezd obcí. Povolení k vjezdu platí mimo pracovní dobu, v pracovní době není průjezd od Benešova povolen vůbec.

2) Úprava rozpočtu
nutnost průběžných úprav rozpočtu.Veškeré finance nad rámec rozpočtu musí být předem schváleny. OZ schvaluje úpravu rozpočtu v příjmech i výdajích vyšší o 600 tis Kč na financování cesty Vatěkov - spoluúčast J.Kadeřábka.

3) Benebus
info o průběhu zasedání posledního zasedání Benebusu na Hotelu Pošta. Byl zvolen nový předseda Ing.Kouba na místo Ing.Chromého. OZ schvaluje navržený příspěvek na občana,s tejně jako 0,50 Kč za občana na administrativní činnost sdružení.

4) Různé :

  • poděkování starosty občanům,zastupitelům a jmenovitě Janu Votrubovi za aktivní přístup při výsadbě bříz v aleji podél silnice do Lísku v sobotu 2.dubna. Bylo vysázeno za přes 240 ks mladých bříz za účasti téměř stovky místních občanů.Sazenice břízek byly použity z náletu u cesty před Týncem (vedle rybníčků).
  • vytěžený povrch asfaltové komunikace pak navézt do výtluků v místních komunikacích,po kterých bude částečně svedena doprava po dobu objížďky
  • informace o ničení obecních cest nákladní dopravou a koňmi

host

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení