První lednové jednání

Oprava bytů ve škole, doplnění poplatků pro Benebus do rozpočtu, výstavba čističky odpadních vod, darování pozemku obci

Příprava rozpočtu na rok 2005

další zastupitelstvo za 17.1.2005. Zastupitelé připraví podněty pro podklad rozpočtu na rok 2005 na další jednání zastupitelstva. Stavebně dokončovací práce, cesty, výkupy pozemků (Lánovi).

Benebus

informace o plnění rozpočtu. OZ hlasováním schválilo rozpočtové provizorium na rok 2005 všemi hlasy ve výši 1/12 na měsíc.

SOLB

od 1.1.2005 transformováno ze Sdružení do Svazku obcí. Ekonomický výsledek je 147tis.Kč, čistý zisk pro Václavice 125tis.Kč.

Oprava bytů škola

stížnost p.Čermáka podložená fotografiemi, OZ uznalo stížnost za opodstatněnou. Bude provedeno šetření ve věci vymáhání záruky od firmy p.Štoly a p.Štěpánka pokud možno na 10.1.2005.

Darování pozemku Obci

jedná se o zbytek cesty a jeho rozšíření z 7 na 7.5m ve Vatěkově, jedná se o 169 m2. P.Kadeřábek jej bezúplatně převede na Obec Václavice. OZ souhlasí všemi hlasy s tímto převodem.

Žádost F.Málka ze Zbožnice na příspěvek na domovní ČOV

OZ souhlasí všemi hlasy. Stavebník si ale musí zajistit projekt a stavební povolení.

Stavba ČOV Václavice

na konci roku 2004 předal M.Bouška ceník stavebních úprav jak ve smyslu úspor, tak ve smyslu případných víceprací a navýšení objemů stavebních prací. Nutno prozkoumat jednotlivé položky rozpočtu, budova ČOV za 1,5 mil.Kč.

Různé:

  • zatékání u pí.Brožové
  • K.Michálek,inventury 10.1.2005 na OÚ

Schultz

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení