Leden 2

soubory/2005leden_2.php

Leden 2

1) Inventury
k 31.12.2004.Aktualizováno včetně majetku SDH Václavice. Celková výše majetku Obce Václavice je dle poslední inventury 70.189.537,65- Kč

2) Smlouva o dílo
mezi Obcí Václavice a firmou Vodo Bouška. Ve smyslu dohodnutých změn od započetí stavby, dnes 1,9 mil Kč vč. DPH ceny za přípojky dle projektu. Ceny přípojky pro občany cca 5 tis. Kč za přípojku. Žádost na AOP (ing.Just) o prodloužení realizace celé akce. OZ hlasováním odsouhlasilo uvedenou smlouvu všemi hlasy.

3) Rozpočet obce na rok 2005
k dnešnímu datu celkem 14 návrhů na opravy a úpravy v obcích

4) Příspěvek dobrovolným hasičům do Benešova
OZ odsouhlasilo příspěvek 1000,- Kč

5) Různé

  • průběžně,na únorovém zastupitelstvu řešit definitivně rozpočet
  • byty škola - první byt od firmy Štola - smlouva vpořádku, nicméně je šance jej oslovit ve věci opravy, druhý byt stavěla firma p.Štěpánka, nutno ještě řešit smlouvu s pí.Chrtovou
  • výsadba bříz do Lísku - nutnost výsadby do jara, nutno dohodnout s p.Krejčím a dohodnout formu výsadby - brigáda a zájemci o dřevo.

Schultz

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení