Únor

soubory/2005unor.php

Únor

1) Stavba kanalizace
celkové navýšení ve výši 2.375.194,- Kč je celková částka, která byla způsobena objektivními důvody. Jedná se především o navýšení DPH, změnou kalové koncovky (na místo kalového pole - kalová nádrž) a nutností štětovacích stěn a pilotů na nádrži ČOV. V navýšené ceně není započten případný kalolis. OZ hlasováním schválilo uvedené navýšení všemi hlasy.

2) Výkup pozemků
jedná se o pozemky v horní části zástavby 620 m2, R.Linhart požaduje 80,-Kč/1m2. OZ vzhledem ke skutečnosti, že má OZ zájem o další výstavbu tak s uvedenou částkou souhlasí všemi hlasy. Na stranu druhou pak byli p.Linhart a p.Párys starostou upozorněni, že v nejbližších letech nebude šance na další investice obce související s touto lokalitou.

3) Mikroregion
info z poslední schůzky Mikroregionu v Týnci. Podstatné jsou informace ze SFŽP (Ing.Šturma), který informoval o možnostech financování projektů (voda,ČOV) v částce 3% z ceny akce, maximálně do 3 mil.Kč celkem na 1 projekt při 50% dotaci. Při realizovaných akcích přes SFŽP se dotace vztahuje i na domovní přípojky a v případě tlakové kanalizace i kontrolní šachty a čerpadla na pozemcích vlastníků.

4) Rozpočet na rok 2005
starosta přečetl všechny plánované kapitoly rozpočtu příjmové a výdajové. Příjmy obce 10.050.000,- Kč a výdaje 19.265.000,- Kč. Celková částka na dokončení kanalizace 16.360.000,- Kč. Ing.Justovi (AOPK) byla zaslány žádosti o prodloužení termínu dokončení celé akce společně s žádostí o navýšení dotace vzhledem k objektivnímu navýšení celé akce. Návrh úvěru ze Spořitelny a KB vychází lépe na cca 3,5-3,6% pro Spořitelnu, která navíc nevyžaduje další peníze za rezervaci úvěru. OZ tedy schválilo úvěr na dostavbu ČOV a akce kanalizace va Václavicích do maximální výše 3 mil.Kč při maximální délce splácení 3 let.

5) Různé

  • OZ schvaluje příspěvek na Och.fauny ČR 1000,-Kč a žádost Vatěkova na příspěvek 3900,- Kč na hrací stůl.

Schultz

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení