Pěší turistika

 

Pěší turistiku zpracovává jeden z nejzkušenějších českých turistů. Děkujeme za trpělivost...

Takhle vidí medvěd z Kaverny.....

Kaverna

Kaverna je jeskyně, resp. štola ze středověku, kdy se zde pokoušeli naši předkové nalézt stříbro. Jeskyně je na severním svahu Chlumu asi 100metrů pod vrcholem. Před ní se nachází malý plácek s ohništěm.

Schultz

nejbližší události

žádné plánovane akce

přihlášení